Skip to main content

Orthodontie (beugel)

Staan je tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achter? Een behandeling met een beugel kan er dan voor zorgen dat je tanden weer recht komen te staan. Ook als er te weinig ruimte is in je mond of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, kan een beugel de oplossing zijn. Vaak is er een combinatie van verkeerde groei van de kaken en een onregelmatige stand van het gebit. Een beugelbehandeling, ookwel orthodontische behandeling genoemd, wordt uitgevoerd door een tandarts voor orthodontie of orthodontist.

Wanneer heb je een beugel nodig?

Een beugel zet scheve tanden weer recht. Rechte tanden zien er mooi uit en zijn makkelijker schoon te houden. Een regelmatig gebit zorgt er ook voor dat je goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Mondgewoonten zoals duimen en tongpersen of het gebruik van een fopspeen veranderen de vorm van de kaak en de stand van de tanden en kiezen. Maar ook vroegtijdig verlies van een melktand of –kies door een ongeval kan de ontwikkeling en groei van de mond belemmeren.
Een beugelbehandeling is mogelijk op elke leeftijd. Steeds vaker kiezen volwassenen voor een beugel. Kinderen kunnen het beste behandeld worden als ze tussen de 10 en 15 jaar zijn. De kaakgroei kan dan nog beïnvloed worden en er wordt gebruik gemaakt van de ruimte die ontstaat bij het wisselen.

Behandeling

1.  Een eerste bezoek aan de orthodontist of beugeltandarts
De tandarts heeft gezegd dat jij of je kind mogelijk een beugel nodig heeft. De tandarts kan in een aantal gevallen zelf behandelen, maar kan je ook door verwijzen naar een beugeltandarts of orthodontist. Waarop een eerste afspraak volgt. Of er komt een afspraak F121A omdat je zelf vindt dat je een beugel nodig hebt.

2.  Het vooronderzoek
Om een analyse, behandelplan en begroting te kunnen maken, heeft de behandelaar gebitsmodellen en foto's nodig. Hiervoor worden de codes F125A, F126A, F155A, F156A, F157A, F158A in rekening gebracht. Bekijk de huidige tarieven voor orthodontie

Orthopantomogram (OPG)

Laterale schedelröntgenfoto (RSP) met analyse

3.  Vervolgafspraak
Tijdens dit consult F122A  worden het behandelplan en de begroting besproken.

Het behandelplan: hierin staat welk type beugel er wordt geplaatst en hoe lang de beugel gedragen moet worden. Dit is altijd een indicatie. Want de duur hangt af van of de beugel genoeg gedragen wordt. En bij kinderen speelt de wisselfase en groei ook nog een rol.

De begroting: hierop staan de behandelcodes die horen bij de voorgestelde behandeling. Het kan zijn dat er meerdere beugels nodig zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Iedere beugel die geplaatst wordt en de afspraken die daar bij komen kijken, staan op de begroting. En als er sprake is van techniekkosten dan staan die er ook op. Zijn er techniekkosten gemaakt, maar ontbreekt het bedrag? Dan kan de orthodontist de kosten voor je navragen bij zijn tandtechnisch laboratorium of leverancier.

Je ontvangt een rekening voor het vooronderzoek en het vervolgconsult. De volgende rekening valt op de mat als de eerste beugel wordt geplaatst. In de maand daarna wordt het eerste beugelconsult uitgevoerd en berekend. De behandelaar spreekt met je af hoe vaak je op een beugelconsult wordt verwacht. Het beugelconsult mag maar 1 keer per maand berekend worden, ondanks eventueel meerdere bezoeken in dezelfde maand.

4.  De behandeling
De behandeling wordt uitgevoerd zoals dat besproken is tijdens het vervolgconsult. Als de behandeling niet gaat zoals gepland en het duurt langer en de kosten zijn hoger, dan wordt je daar op tijd over geïnformeerd door de behandelaar. Het kan voorkomen dat er opnieuw foto's gemaakt moeten worden. Soms wil de orthodontist tussentijds weten hoe de stand van zaken in je mond is.

5.  Einde van de behandeling
Als de behandeling klaar is, wordt de beugel verwijderd. Hiervoor brengt de behandelaar F492A  in rekening. In dit tarief zitten ook de kosten voor het plaatsen van retentieapparatuur (een spalk of nachtbeugel). Als er extra retentieapparatuur wordt geplaatst, (er wordt bijvoorbeeld een spalk én een nachtbeugel gemaakt), dan zie je F813A op de nota staan.

6.  Nacontrole
De behandelaar zal je na de beugelbehandeling nog een aantal keren willen zien om te controleren of het resultaat behouden blijft. En om te kijken of de retentieapparatuur nog goed zit. Voor de nacontrole worden de codes F531A, F532A , F533A gebruikt. Welke voor jou geldt ligt aan de beugel die gedragen is.

Soorten beugels

Er zijn veel afwijkingen die reden geven voor een behandeling. Iedere afwijking vraagt om een andere benadering en dus een specifieke beugel. De kosten zijn ondergebracht in tien categorieën:

Categorie 0: deze code wordt gebruikt voor trainers om afwijkend mond- en tonggedrag af te leren. Het plaatsen gebeurt bij de tandarts. De behandeling om dit gedrag af te leren is bij de logopedist. Het plaatsen omvat ook de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, instructie over het dragen van de trainer en controle van het dragen van de apparatuur. Deze prestatie is inclusief een verwijzing naar aan logopedist.

Categorie 1: onder deze categorie vallen de uitneembare beugels zoals een expansieplaat of plaat met tonghekje. Wanneer er een behandeling is met vacuümgevormde hoesjes en het totaal aantal hoesjes minder is dan acht, dan wordt deze categorie gedeclareerd.

Categorie 2: het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear (buitenbeugel), palatinale bar of linguale boog.

Categorie 3: het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Voorbeeld is een blokbeugel (activator).

Categorie 4: het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden.

Categorie 5: het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. De materiaal- en/of techniekkosten moeten apart in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.

Categorie 6: het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen. De materiaal- en/of techniekkosten moeten apart in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.

Categorie 7: het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit minstens acht vacuümgevormde correctiehoesjes.  Categorie 7 wordt éénmalig gedeclareerd, dus niet per kaak.

Categorie 8: het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde (binnenkant) van gebitselementen, voor één tandboog. De materiaal- en/of techniekkosten moeten apart in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.

Categorie 9: het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, voor beide tandbogen. De materiaal- en/of techniekkosten moeten apart in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.

Duur behandeling

De duur van de behandeling en het resultaat zijn afhankelijk van een aantal factoren. Als eerste zijn gebitsontwikkeling, de groei, het aanpassingsvermogen, het doorzettingsvermogen en de medewerking van de patiënt van invloed.
Daarnaast is voor het bepalen van de duur van de behandeling belangrijk of de stand van de kaken goed is of niet. Bij kinderen kan bijvoorbeeld een voorbehandeling nodig zijn om eerst de stand van de kaken te corrigeren (blokbeugel). Daarna kunnen de tanden zelf rechtgezet worden.
Na de behandeling kunnen ook nog veranderingen in het gebit optreden. Daarom adviseert de behandelaar vaak een retentiebeugel of spalk te dragen.

Kosten

De kosten die je maakt voor een beugelbehandeling zijn afhankelijk van het soort afwijking in de mond, welk type beugel er nodig is en je voorkeur voor materialen. Vraag je behandelaar om de opties, een behandelplan en kostenbegroting. Bekijk de huidige tarieven voor orthodontie
Orthodontie zit niet het basispakket van de zorgverzekering, ook niet voor kinderen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er een aanvullende tandartsverzekering worden afgesloten. Kijk hier voor tips bij het afsluiten van een tandartsverzekering

Risico's

In het begin moet je aan een beugel wennen. Eten kan pijnlijk zijn en soms drukt de beugel tegen je kaak, tong of wang. Na 1 tot 2 weken ben je meestal gewend aan je beugel. Als de beugel wordt bijgesteld, kan je wel weer wat last krijgen.
Als je je gebit niet goed schoon houdt, kunnen er vlekjes en gaatjes ontstaan en kan je tandvlees wat terug trekken. Krijg je klachten aan je kaakgewricht? Meld dit dan bij je behandelaar.
Een orthodontische behandeling kan verkorting van de wortels (wortelresorptie) tot gevolg hebben. Het wel-niet-wel dragen van je beugel en nagelbijten of duimen tijdens de behandeling kan een oorzaak zijn. Wortelresorptie stopt als de behandeling wordt beëindigd.

Bron: KNMT en NVvO

Openingstijden

  • Ma –  Do.:

    08:00 - 17:00 uur

  • Vrijdag:
    08:00 - 16:00 uur